Naša firma pôsobí na Slovensku od roku 2009. Začiatkom roku 2013 prešla zmenami, vďaka ktorým neustále napreduje.

Naša hlavné zameranie na poskytovanie serverových služieb sa pomaly transformuje. Stále však tvorí podstatnú časť našej činnosti a pomáha nám znižovať náklady pri plnení úloh v iných oblastiach. V súčasnosti poskytujeme služby spojené so správou IT v menších firmách a reštauračných zariadeniach. Od roku 2018 vykonávame inštaláciu, údržbu a servis na fiškálnych zariadeniach (produkty od firmy BOWA). V tejto oblasti máme veľa vykonaných servisných zásahov a spokojných klientov.

V súvislosti s príchodom nových produktov v oblasti inteligentnej domácnosti sme sa po niekoľkoročnom testovaní zariadení rozhodli plne pripravení vstúpiť na tento trh. Realizujeme návrh, inštaláciu a konfiguráciu zariadení.

90% našich zákazníkov nás oslovilo na základe výborných referencií od svojich známych/obchodných partnerov. Preferujeme dlhodobú spoluprácu, preto máme všetky podmienky nastavené v prospech klienta.

Podporujeme open-source software bezplatným housingom oficiálnych slovenských mirrorov pre ArchLinux, LibreOffice a CPAN.